Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

Έκθεση Indelex - Smart Home


Λέξεις Κλειδιά:έκθεση, Indelex, ηλεκτρισμός, ακαδημία