Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

Ωράριο Αυγούστου

Αγαπητέ Συνάδελφε

    Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 29 Ιουλίου έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου τα  γραφεία του Συνδέσμου μας θα λειτουργούν από τις 08:00 έως 15:00.

    Επίσης, την Πέμπτη 15.08 και Παρασκευή 16.08 τα γραφεία μας θα παραμείνουν κλειστά.


Λέξεις Κλειδιά:Ωράριο Αυγούστου 2019