Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Έκθεση Indelex - Smart Home


Λέξεις Κλειδιά:έκθεση, Indelex, ηλεκτρισμός, ακαδημία