Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Σκοπός

Η ασφάλεια και η προστασία των καταναλωτών είναι ο πρωταρχικός σκοπός μας.

Επιδίωξη οι καλύτερες και ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Για οποιανδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στα γραφεία του συνδέσμου μας.


Λέξεις Κλειδιά:rcd,διάταξη,διαφορικού,ρεύματος,