Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

ΕΛΕΓΧΟΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Μετρήσεις ανοικτού κυκλώματος

ΕΝ60364 – HD384

• Αντίσταση Μόνωσης

• Μέτρηση βρόγχου σφάλματος

• Αντίσταση γείωσης

• Αντίσταση γραμμής

• Έλεγχος λειτουργίας διαφορικού ρεύματος (RCD) σε συστήματα άμεσης γείωσης και ουδετέρωσης (ΤΤ και ΤΝ)

• Μέτρηση τάσης και συχνότητας

• Παρακολούθηση μόνωσης συσκευών για συστήματα IT

Οι παραπάνω μετρήσεις, μαζί με το έλεγχο κραδασμών μπορούν να γίνουν στην φάση της κατασκευαστικής παραλαβής ενός έργου, όπως επίσης και στην φάση της λειτουργικής παραλαβής

2. Οπτικός Έλεγχος

  >  Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

• Γειώσεις φ/β πλαισίων & βάσεων στήριξης

• εγκατάστασης Αντικεραυνική προστασία φ/β

 

3.  Συνθήκες    περιβάλλοντος

• Καταγραφή στο χρόνο της θερμοκρασίας και της υγρασίας

περιβάλλοντος με καταγραφικά TANDD RTR53

• Καταγραφή στο χρόνο της έντασης ηλιακής ακτινοβολίας

 

4. Θερμογραφικός     Έλεγχος

• Hot‐spot σε ηλεκτρολογικό υλικό

• Hot‐spot σε φ/β πάνελ

 

5. Αξιολόγηση DC   δεδομένων

• Σύγκριση DC

τάσης σε σχέση με την αναμενόμενη

• Σύγκριση ρεύματος DC σε σχέση με το αναμενόμενο

6. Αξιολόγηση ποιότητας  ρεύματος AC

• Μέτρηση τάσης‐ ρεύματος‐ αρμονικών στον κεντρικό διακόπτη, στους επιμέρους διακόπτες και στην έξοδο κάθε αντιστροφέα όταν πρόκειται για μονοφασικούς

• Συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 50160

• Μέτρηση έγχυσης DC η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ονομαστικού ρεύματος εξόδου της εγκατάστασης σε max  παραγωγή

 

7. Εντοπισμός προβλημάτων   εγκατάστασης

• Αβίδωτα καλώδια

• Καμένες κλέμες

• Έλεγχος μηχανικών συσφίξεων

• Κραδασμοί

 

8. Απόδοση φ/β πάνελ και  Αντιστροφέων

• Σύγκριση απόδοσης πάνελ με την απόδοση

του πάνελ σε πρότυπες συνθήκες λειτουργίας

• Σύγκριση βαθμού απόδοσης του αντιστροφέα με το βαθμό

απόδοσης που δίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

• Καταγραφή της ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας των πάνελ

με eos‐array της Carlo Gavazzi.

 

 

9. Καταγραφή &   Τηλεπαρακολούθηση   Ενέργειας

• Σύνδεση αναλυτή σε δίκτυο ή κέντρο λήψεως   ενεργειακών και βιομηχανικών σημάτων σύμφωνα  με το πρότυπο IEC 61724

• Σύνδεση ανεξάρτητου συστήματος παρακολούθησης

DC/AC (Eos‐Array, Eos –Box)

 

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Πηγή  Αδαμόπουλος Αλέξιος adamsnet


Λέξεις Κλειδιά:Φωτοβολταικών,έλεγχος