Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Παρουσίαση από την εταιρεία Aliberti AEBE

Μία πετυχημένη ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποίησε την Δευτέρα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων σε συνεργασία με την εταιρεία Aliberti sa. Η ενημέρωση των μελών του αθηναϊκού σωματείου, που γέμισαν και πάλι την αίθουσα, έγινε από τουσ κ.κ. Αντώνη Αλιμπέρτη και Λάμπρο Ιγγλέζο και περιελάμβανε τα εξής θέματα:

1. Παρουσίαση της εταιρείας Aliberti ΑΕΒΕ

2. Στόχοι

3. Εναρμονισμένα πρότυπα / προδιαγραφές των προϊόντων

4. Διαδικασία παραγωγής

5. Ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρείας

6. PRO.FI SYSTEM ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (λειτουργίες και πλεονεκτήματα)

Μετά την παρουσίαση, τα στελέχη της εταιρείας απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα που τους έθεσαν τα μέλη του Συνδέσμου και ανέπτυξαν μαζί τους έναν επικοιδομητικό διάλογο πάνω σε τεχνικά θέματα και άλλα ζητήματα.

 

πηγή: Εφημερίδα "Ο Εγκαταστάτης"


Λέξεις Κλειδιά:παρουσίαση Aliberti