Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Ενημερωτικό έντυπο από το Ινστιτούτο Χαλκού

Μία πάρα πολύ καλή προσπάθεια του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (ΕΙΑΧ) σε συνεργασία με την ΔΕΔΔΗΕ για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τους κινδύνους που προκύπτουν από ανέλεγκτες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και τα οφέλη που μπορούν να προέλθουν από τον συστηματικό έλεγχό τους. Το έντυπο διατίθεται σε αρχείο pdf και είναι διαθέσιμο στο site του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης χαλκού με κλίκ στο εικονίδιο


Λέξεις Κλειδιά:έντυπο, καταναλωτές