Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε μετά την ανασύσταση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Πετρόπουλος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Περγαντής Αναστάσιος

Ταμίας: Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος

Έφορος: Σωτηρίου Ιωάννης

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Τσιέλος Αθανάσιος

Τακτικό Μέλος: Μανουσόπουλος Πέτρος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ