Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Πράξη Αγάπης - Make-A-Wish

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτ. & Μ. Τεχνικής Εκπαίδευσης προχώρησε σε μια ακόμη «Πράξη Αγάπης», αυτή τη φορά σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό οργανισμό Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Το ξεκίνημα έγινε το Σάββατο 25 Μαΐου, όταν οι συνάδελφοι του αθηναϊκού σωματείου - με την πραγματοποίηση των κατάλληλων ηλεκτρολογικών εργασιών - συνέβαλαν στη δημιουργία της «Ζαχαρούπολης», εκπληρώνοντας την ευχή της μικρής πριγκίπισσας Κατερίνας. Στόχος του Πανελληνίου είναι να βοηθήσει να εκπληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές παιδιών. Το δεύτερο σκέλος της προσφοράς του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Ιουλίου, με τις εργασίες βελτιστοποίησης τμήματος της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης των γραφείων του Οργανισμού στη Δάφνη. Τα υλικά που χρειάστηκαν για όλες τις παραπάνω εργασίες ήταν ευγενική προσφορά της εταιρείας ΣΚΡΕΚΗΣ. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στη διοίκηση και τα μέλη του Πανελληνίου για τη νέα ανθρωπιστική τους πρωτοβουλία, καθώς και στη ΣΚΡΕΚΗΣ Α.Ε. για τη σημαντική βοήθειά της!

 

 

Πηγή: "Ο Εγκαταστάτης"


Λέξεις Κλειδιά: Make-A-Wish