Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

 Νεο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 26 Μαρτίου 2018 έγινε σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος : Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Πετρόπουλος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Πατσής  Χαράλαμπος

Ταμίας: Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος

Έφορος: Σωτηρίου Ιωάννης

Αν. Γεν. Γραμματέας: Περγαντής Αναστάσιος

Τακτικό Μέλος: Μπίτσιος Βασίλειος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ.