Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 23%

''Με βάση την ΠΟΛ 1154/16.07.2015 καταργείται ο μειωμένος συντελεστής 13% για Ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών. Εφεξής οι εν λόγω εργασίες θα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%''


Λέξεις Κλειδιά:ΦΠΑ 13%, ΦΠΑ 23%