Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

«ΑΣΤΕΡΟΜΕΡΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ KAI TOY MAKE-A-WISH


Λέξεις Κλειδιά:ΑΣΤΕΡΟΜΕΡΑ