Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Εταιρείας του ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

Νέο Διοικητικό  Συμβούλιο

Στις 26 Μαρτίου 2018 έγινε η σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής :

Πρόεδρος : Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος:Πετρόπουλος Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Πατσής Χαράλαμπος

Ταμίας: Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος

Εφορος: Σωτηρίου Ιωάννης

Αν. Γεν. Γραμματέας : Περγαντής Αναστάσιος

Τακτικό Μέλος: Γερασίμου Κωνσταντίνος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ.