Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Βραβεύσεις στην Ετησία Γεν.Συν. Παν. Συν. Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων

   ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 Την  Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια  Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων στα γραφεία του Συνδέσμου στην αιθουσα του Β΄ ορόφου. Έγιναν Απονομές τιμητικών πλακετών  στους κ.κ. Αλιμπέρτη Αντώνιο Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Βιομηχάνων - Βιοτεχνών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού, Μουρτά Βούλα εκδότρια του περιοδικού "Ο Ηλεκτρολόγος", Μπέλλο Κωνσταντίνο εκδότη της εφημερίδας "Ο Εγκαταστάτης" και Καυκαλά Εμμανουήλ Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, για την ηθική τους συμπαράσταση προς το Σύνδεσμο. περισσότερα: 

https://www.youtube.com/watch?v=O941kBtgLes    (στο 43,45΄)

  

 

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:Βραβεύσεις