Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

                               Ευχαριστήριο από το χαμόγελο του Παιδιού

                        

http://www.hamogelo.gr/24-1/2949/Mas-allaxane-ta-fota


Λέξεις Κλειδιά:ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ