Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

9η επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του 1ου ΕΠΑ.Λ Χαλκίδας στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

 


Λέξεις Κλειδιά:ΕΠΑΛ Χαλκίδος