Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ μέσω του προγράμματος "ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ", δίνει την δυνατότητα σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στο Δήμο Αθηναίων να λάβουν δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας www.entosathinon.gr για τις υπηρεσίες του προγράμματος.

                                                            


Λέξεις Κλειδιά:συμβουλευτική, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ