Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

6η επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο Μουσείο Ηλεκτρισμού στις 11/6/2015.


Λέξεις Κλειδιά:6η επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού