Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

4η Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

Την Τρίτη 03 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η 4η κατα σειρά  επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού απο το 1ο  ΕΠΑ.Λ Αιγίου την οποια παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι  μαθητές.

 

         

        

     

    

 

Καθηγητές καθώς και μαθητές του σχολείου  μας έγραψαν στο Βιβλίο Επισκεπτών  τα παρακάτω σχόλια:


Λέξεις Κλειδιά:Μουσείο