Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

Ευχές από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων


Λέξεις Κλειδιά:ευχές