Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

1η Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου από τις  9:00 εώς 13:00, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη πρώτη διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο μας από το 1ο ΕΠΑΛ Ιλίου.

 

    

 


Λέξεις Κλειδιά:επίσκεψη, Μουσείο