Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1

Για το πρόγραμμα παροχών υγείας - κάρτα μέλους Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.) πατήστε στο παρακάτω link

http://www.acsmi.gr/gr/cpgid/329871bcac19477f8e61325dc510a7ca/cmspage.aspx


Λέξεις Κλειδιά:ιατρικές παροχές, Β.Ε.Α.