Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

Σεμινάρια ΥΔΚΕ

Στις  18/6  & στις 25/6  στα γραφεία του Συνδέσμου μας πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία τα σεμινάρια  για την  ορθή  συμπλήρωση του νέου εντύπου Υπεύθυνης  Δήλωσης  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (ΥΔΚΕ).Την παρουσίαση την έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου μας,κος Μανός Καυκαλάς ο οποίος  έλυσε και όλες τις απορίες των συναδέλφων.


Λέξεις Κλειδιά:ΥΔΚΕ