Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

Έλεγχος Ε.Η.Ε από επιτροπές ελέγχου των περιφερειών μετά από καταγγελίες καταναλωτών.


Λέξεις Κλειδιά:έλεγχος,Ε.Η.Ε.καταγγελίες,καταναλωτών