Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

πρόσθετος αγωγός εξυπηρέτησης

Ανακοίνωση από Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων:

Η ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε έκδοση επιστολής η οποία αφορά την κατάργηση της υποχρεωτικής τοποθέτησης αγωγού  πρόσθετης εξυπηρέτησης και τις ρυθμίσεις ως προς την προσθήκη χωριστού αγωγού προστασίας (ΡΕ) στην γραμμή πίνακα - Μετρητή σε υφιστάμενες Εσωτερικές Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ΕΗΕ).

Όποιος συνάδελφος θέλει να λάβει γνώση επί του θέματος, μπορεί να αναγνώσει την κάτωθι επιστολή, ή να επικοινωνήσει με την γραμματεία του Συνδέσμου στα τηλ. 2105228693 και 2105234854

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:αγωγός, 2Χ10