Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης.


 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Πρόεδρος:   Κισσανδράκης  Γεώργιος

Υπευθ. Τεχνικού Τομέα:  Σκαρής Ελευθέριος

Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: Ελευθερίου Αποστόλης - Δάρας  Ευστάθιος.

Μέλη επιτροπών Μουσείου: Ρωμνιός Ιωάννης - Καλημέρης Στέργιος -

                                                     Λεμονίδης Νικόλαος - Αλεξόπουλος  Ανδρέας


Λέξεις Κλειδιά:ΜΟΥΣΕΙΟ