Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης.


 

Ορθή συμπλήρωση ΥΔΕ

Ένας βοηθός για την σωστότερη συμπλήρωση των εντύπων της και για τον γρήγορο έλεγχο της, έτσι ώστε να προλαμβάνονται και να αποφεύγονται λάθη, κενά, ασάφειες και παραλήψεις.

για τον Βοηθό Συμπλήρωσης καντε κλίκ στην εικόνα 

 

πηγή : www.sarrisg.gr (του κ.Γιώργου Σαρρή)

 


Λέξεις Κλειδιά:Συμπλήρωση,υπεύθυνης,δήλωσης,ηλεκτρολόγου,εγκαταστάτη,